FLYING HIGH - TATIANA SHABELNIK & MAX ARIA

Photographers: Tatiana Shabelnik and Max Aria

Fashion Designer: Tatiana Shabelnik

Creative Director: Maksim Leonov

Models: Sara Ishag, Max Aria, Maksim Leonov, Tatiana Shabelnik

Mua and Hair: Maksim Leonov

Retouch: Vika Sadovskaya

  • Facebook - White Circle
  • Instagram - White Circle